top of page

Productes i Serveis

Fitosanitaris 
 • Herbicides

 • Fungicides

 • Insecticides

 • Recollida d'envasos SIGFITO

Pinsos
 
 • Menjar de gat

 • Menjar de gos

Adobs
 • Clorur de potassa

 • DAP

 • Sulfat amónic-21%

 • Urea

 • Sulfamid

 • Nitrosulfat amónic-26%

 • 15-15-15

 • Blendings

 • Solució nitrogenada-32%

 • Altres

Serveis
 • Assesorament tècnic agrícola

 • Quaderns d'explotació "QIE"

 • Tramitació DUN / PAC 2023-2027

 • Tramitació assegurances

 • Devolució impostos gas-oil "B"

 • Tractaments fitosanitaris

 • Sembra de panís

 • Recol·leció cereal

bottom of page