Maquinaria de lloguer.

  • Desencrostadora de panís

  • Abonadores

  • Barrina

  • Pala anivelladora (polidozer)

 

  • Refinadora

  • Discos

 

  • Màquina aplicadora de raticida per talps

 

 

  • Curra

Pàgina web creada: Ares Miró Serra

2019 - Agrària "Sant Roc", SCCL - C/ Urgell, 78 - 25243 - El Palau d'Anglesola (Lleida)