top of page

ADV

L’Agrupació de Defensa Vegetal del Palau d’Anglesola, sorgeix com a iniciativa dels agricultors d’aquesta cooperativa a l’any 1993.

 

                                  

Els principals objectius són:

 

  • Assessorament tècnic en Gestió Integrada de Plagues en fruiters i cereals.

  • Establiment i execució de programes col·lectius de lluita contra plagues i malalties dels cultius fruiters.

  • La col·laboració activa en l’organització, control i execució de les mesures sanitàries dictades o que es dictin per l’autoritat competent per a la prevenció i lluita contra plagues i malalties que afecten als cultius de la zona, com el foc bacterià.

  • Difusió d’avisos o butlletins entre els socis.

bottom of page