ADV

L’Agrupació de Defensa Vegetal del Palau d’Anglesola, sorgeix com a iniciativa dels agricultors d’aquesta cooperativa a l’any 1993.

 

                                  

Els principals objectius són:

 

-  Assessorament tècnic en Gestió Integrada de Plagues en fruiters i cereals.

- Establiment i execució de programes col·lectius de lluita contra plagues i malalties dels cultius fruiters.

- La col·laboració activa en l’organització, control i execució de les mesures sanitàries dictades o que es dictin per l’autoritat competent per a la prevenció i lluita contra plagues i malalties que afecten als cultius de la zona, com el foc bacterià.

- Difusió d’avisos o butlletins entre els socis.

 

 

Pàgina web creada: Ares Miró Serra

2019 - Agrària "Sant Roc", SCCL - C/ Urgell, 78 - 25243 - El Palau d'Anglesola (Lleida)